ประกาศฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555

rmuttด้วยพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2555 ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2556 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

 

แจ้งเรื่องค่าลงทะเบียน จ่ายในวันซ้อมย่อย วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 จำนวน 1,000 บาท
(ไม่่รวมค่า ค้างชำระค่ากิจกรรม)

เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดเครื่องแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต
>> :รายละเอียดดังไฟล์แนบ: << 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=36

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.