มี.ค. 19

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากศิษย์เก่าพบศิษย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20160319alumnicomsci_18กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากศิษย์เก่าพบศิษย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ในงานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 3 คิดถึงวิทยา ตอน วันวานและกาลเวลา” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/34477

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=86

ก.พ. 21

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 2

alumni-web1

วิธีการจองโต๊ะคืนสู่เหย้า

โดยการโอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี มทร.ธัญบุรี ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ

บัญชีเลขที่ 453-1-39755-9 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สามารถจองโต๊ะได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2557
หมายเหตุ 
1 โต๊ะ สามารถนั่งได้ 8 ท่าน ท่านละ 500 บาท

รายชื่ออาจารย์ติดต่อประสานงานศิษย์เก่า

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์
1 ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว chucane@hotmail.com 02 5494199

ภาควิชาเคมี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์
1 นายอรรถพร ศิริเมธากุล Em2546@hotmail.com 081-4390503

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวธาวัลย์ อัมพวา tawan08@gmail.com 089-6887909
2 นายอัคเรศ สิงห์ทา nusbeam@hotmail.com 090-9844805

สาขาวิชาชีววิทยา

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์
1 ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ suttawan@hotmail.com 081-7169462

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์
1 นายปริญญา จันทร์แสงรัตน์ cd_smile@hotmail.com 081-6384110
2 นางจริญญา ทะหลวย jean765@gmail.com 092-3434131

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวปิยนันท์ เทียบศรไชย Yukino_hp@hotmail.com 086-5094521

สาขาวิชาฟิสิกส์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวฉันทนา สาลวัน Chantana_rmutt@hotmail.com 086-5094521

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวอิศราภรณ์ เทียมศร isiss12@hotmail.com 086-7116640
2 นายกิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์ wit_kittipong@hotmail.com 089-4109092

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 549 4155 , 089 6687909 (อ.ธาวัลย์ อัมพวา) หรือ 085 4089429 (อ.ประภาส)

 

รายละเอียดการจัดงานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 2

- ราคาโต๊ะ (โต๊ะละ 4,000 บาท/8คน หรือ 500 บาท/คน)

- Theme งาน “มีนาพาเพลิน” (ศิษย์เก่าท่านใดแต่งตัวตาม CONCEPT จะมีรางวัลพิเศษมอบให้)

- ลงทะเบียนพร้อมรับของที่ระลึก

- กิจกรรมเกมส์ – จำหน่ายสินค้าจากภาควิชา/สาขาวิชา

- ประกวด Popular Alumni (ภาควิชา/สาขาวิชาละ 1 คน)

- กิจกรรมเกมส์บนเวที, จับหางบัตรผู้โชคดี

- สอยกัลปพฤกษ์ (สอยดาว)

- ดนตรีและการแสดง

- คาราโอเกะ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=54

ต.ค. 10

ประกาศฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555

rmuttด้วยพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2555 ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2556 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

 

แจ้งเรื่องค่าลงทะเบียน จ่ายในวันซ้อมย่อย วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 จำนวน 1,000 บาท
(ไม่่รวมค่า ค้างชำระค่ากิจกรรม)

เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดเครื่องแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต
>> :รายละเอียดดังไฟล์แนบ: << 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=36

ก.ย. 27

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ที่ยังไม่ได้รับเอกสาร

ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2556 ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษาและหนังสือรับรองการศึกษา ได้ ณ ห้อง One Stop Service สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 – 18.30 น.

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=33

ก.ย. 02

รายชื่อบัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555

a-2013September02-1

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=29

ส.ค. 27

กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555

1. กำหนดการฝึกซ้อมและจุดรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555


2. การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555


3. กำหนดการฝึกซ้อมย่อยทางสวท.จะแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสำนัก ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องสวมชุดครุยที่ถูกระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี   ตัวอย่างชุดครุย 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=15

ส.ค. 15

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Introduction C#

sciนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Introduction C# โดยมีนายธนพล พรเหมือนเพชร ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ จัดขั้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 14:00 น.  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศการอบรมเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7781

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/alumni/?p=26

» Newer posts