รับสมัครนักศึกษาใหม่​ สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา​ 2564

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2916

หลักสูตร

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2684

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาร่วมทำหมั่นโถว รายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีของยีสต์

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฑีฆะ ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา ได้พาน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทำหมั่นโถว ซึ่งเป็นการนำยีสต์มาใช้ประโยชน์ในการทำอาหาร รายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีของยีสต์ เมื่อที่ศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 ห้อง ST-1 503 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2939

การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การตรวจมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเทคนิคอณูพันธุศาสตร์ “

สาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การตรวจมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเทคนิคอณูพันธุศาสตร์ ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิตยา ลิ่มสุวรรณโชติ นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ) สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากรบรรยายครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานจริง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง ST 1-501 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2934

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายจตุภพ พรมขุนทด นายชญานนท์ ยศปัญญา และนางสาวสุราคณา เฉยชอบ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการการแข่งขันประเภท โครงงานนวัตกรรมทางชีวภาพ เรื่อง Prototype of bio-insecticides from plant extracts to control Spodoptera species โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังสี ในงาน Young Rising Stars of Science Award 2020 (YRSS) จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่  5 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารศรีศรัทธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101168

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2930

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ “การตรวจมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2920

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 กิจกรรมย่อย เรื่อง “กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา” ให้แก่นักศึกษาชีววิทยา (รุ่นน้อง) เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด ไปปรับใช้ในชีวิตให้ได้ประโยขน์สูงสุด โดยมีศิษย์เก่าสาขาวิชาชีววิทยา คุณพีรณัฐ ตั้งธรรม คุณคณิน อิ่มทองคำ คุณพรหมเมธ พินิจการ และคุณธนาภรณ์ แผ้วสถาน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้อง ST 1 906 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101195

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2925

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Classroom for Future Education”

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 สาขาวิชาชีววิทยาร่วมกับบริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด และบริษัท คาร์ลไซส์ส จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาชีวทยา ในหัวข้อเรื่อง “Digital Classroom for Future Education” เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำปฏิบัติการและวิจัยด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยา โดยในกิจกรรม work shop นักศึกษาได้ทดลองใช้ smart microscope ศึกษาเซลล์สิ่งมีชีวิต และถ่ายภาพแบบ real time ผ่านอุปกรณ์เสริมที่สามารถบันทึกภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้แบบไม่มีขีดจำกัดให้กับนักศึกษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100411

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2910

ประกวดแข่งขันคลิปสั้น แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาชีววิทยา จัดประกวดแข่งขันคลิปสั้น แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (มทร.ธัญบุรี)
เงื่อนไข
1. สร้างสรรค์คลิปแนะนำหลักสูตร และสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ความยาวไม่เกิน 1.30 นาที
2. (ในคลิป) แนะนำตัวเองบอก ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น และ รุ่นที่
3. ตอบคำถาม “เรียนชีววิทยาประยุกต์ที่ สาขาวิชาชีววิทยา ที่ มทร.ธัญบุรี ดีอย่างไร”
-สามารถออกแบบคลิปได้อิสระ รูปแบบใดก็ได้
-ส่งผลงาน โดยการโพสต์คลิปสั้น ลงบน เฟสบุ๊คของตนเอง จากนั้นแท๊ก เพจของสาขา @BiologyRmutt พร้อมเปิดการตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ
หมดเขตส่งผลงานในวันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

เงินรางวัลชนะเลิศ 1,500 บาท เงินรางวัลชมเชย 500 บาท เงินรางวัลป๊อปปูล่าไลค์ 500 บาท***
หมายเหตุ
-รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย อาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชา จะเป็นผู้ตัดสิน
-รางวัลป๊อปปูล่าไลค์ จะนับคะแนนจากยอดกดไลด์ ของคลิปนั้นๆ
โดยนับคะแนนในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น.

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2905

โครงการ “จุดประกายความคิดการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ จัดโครงการ “จุดประกายความคิดการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ” ให้แก่นักศึกษาชีววิทยา และศิษย์เก่าของสาขาชีววิทยา โดยได้รับเกียรติจากคุณนรภัทร เผ่านิ่มมงคล​ และคุณกันตชนม์ ศิวะพิม,​ จากบริษัท Eden AgriTech และคุณสามารถ ต่ายขาว จากบริษัท Smart Cordy farm มาเป็นวิทยากร​ ในการนี้​ ผศ.ดร.นิพัทธ์​ จง​สวัสดิ์​ คณบดีคณะวิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ให้เกียรติ​เป็นประธานเปิดพร้อมให้โอวาท​แก่ผู้เข้าร่วม​โครงการฯเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100360

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2901

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประภาพร พงษ์ไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2896