หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2452

สัมภาษณ์นักศึกษา TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมภาษณ์นักศึกษา TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2495

ห้องปฏิบัติการกลางสาขาวิชาชีววิทยาได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลการพัฒนาห้องปฏิบัติการปลอดภัยดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาชีววิทยาที่ห้องปฏิบัติการกลางสาขาวิชาชีววิทยาได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลการพัฒนาห้องปฏิบัติการปลอดภัยดีเด่น ในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand : ESPReL)

ในงานประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคกลาง ปี 2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2486

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

รุ่นพี่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับรุ่นน้องนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียนสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95252

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2479

กิจกรรมรับตุ้งติ้งและเนคไท ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยารุ่นที่ 14 ชั้นปีที่ 3

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษาพร้อมให้โอวาทแก่ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา และเป็นประธานในพิธีมอบเนคไท และตุ้งติ้ง ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94982

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2473

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ และทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2467

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับคัดเลือกทุนเพชรราชมงคลธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2462

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.อารณี โชติโก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2456

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (วทบ.ชีววิทยาประยุกต์) ประจำปีการศึกษา 2563

🚨🎉 เปิดรับสมัครแล้ว🎊🎉
สาขาวิชาชีววิทยาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับชั้น ป.ตรี (วทบ.ชีววิทยาประยุกต์)
=>> ประจำปีการศึกษา 2563<<=
เปิดสมัครรอบแรก Portfolio ในวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2448

สาขาวิชาชีววิทยาอบรมการใช้งานเครื่อง spray dry ณ ที่โรงงานต้นแบบ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมฟังอบรมการใช้งานเครื่อง spray dry ณ ที่โรงงานต้นแบบ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย มีวิทยากร จาก บริษัท EURO BEST TECHNOLOGY CO.,LTD. (best of food machine)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94249

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2443