Bio

Author's details

Date registered: กรกฎาคม 20, 2012

Latest posts

  1. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลชมเชย — พฤษภาคม 14, 2019
  2. โครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ — พฤษภาคม 14, 2019
  3. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะการถ่ายทอดความเป็นครูวิทยาศาสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 3 — พฤษภาคม 8, 2019
  4. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐชยา คำรังษี สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva — เมษายน 17, 2019
  5. สอบสมรรถนะ สาขาวิชาชีววิทยา — มีนาคม 20, 2019

Author's posts listings

พ.ค. 14

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลชมเชย

Bio08-05-62

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2071

พ.ค. 14

โครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

20190514sci_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด “โครงการห้องปฏิบัต …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2066

พ.ค. 08

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะการถ่ายทอดความเป็นครูวิทยาศาสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 3

59640737_2176559079106095_3148599795522732032_n

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2056

เม.ย. 17

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐชยา คำรังษี สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva

geneva

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2051

มี.ค. 20

สอบสมรรถนะ สาขาวิชาชีววิทยา

20190312bio

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ทางสาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดส …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2047

มี.ค. 20

อบรมการใช้เครื่อง real time PCR จากบริษัท กิฟไทย จำกัด

20190320bio_02

ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ทางบริษัท กิฟไทย จำกัด ได้เข้าม …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2044

ม.ค. 10

ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนในผักออร์แกนิก

ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนในผักออร์แกนิก

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ผศ. …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2013

ม.ค. 10

สกัด…มะแขว่น กำจัดหนอนกระทู้หอม

มะแว่น

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 รัฐบาล …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2008

ธ.ค. 28

งานกีฬาโคโลนีเกมส์ครั้งที่ 15 (colony game 15th)

20181224Bio

ประมวนภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ (งานโคโ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2022

ธ.ค. 28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

20181226Applied Biology_02

สาขาวิชาชีววิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลั …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2017

Older posts «