Category Archive: ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

พ.ค. 14

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลชมเชย

Bio08-05-62

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2071

พ.ค. 09

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลชมเชย

Bio08-05-62

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2129

พ.ค. 08

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะการถ่ายทอดความเป็นครูวิทยาศาสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 3

59784157_2176558885772781_7854771619833577472_o

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2132

พ.ค. 03

ขอแสดงความยินกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562

20190502sci_262

ขอแสดงความยินกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัล …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2139

พ.ย. 26

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากงาน “Asia Pacific Agriculture Student Summit (APASS) AND Asia Pacific Agriculture Undergraduate Project Competition”

APASS -Bio

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1981

ก.ย. 19

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

IEI2018Bio_17

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1971

ก.ย. 18

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในงานIEI&WIIF 2018

congratBio2018IEI

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1964

เม.ย. 10

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล จากการประกวดสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น พ.ศ.2560

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1709

ม.ค. 22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1808

ม.ค. 20

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560

20170118coopsci_49

รศ.ดร.ประสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1815

Older posts «