Category Archive: ข่าวกิจกรรมสาขา

พ.ค. 14

โครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

20190514sci_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด “โครงการห้องปฏิบัต …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2066

มี.ค. 20

สอบสมรรถนะ สาขาวิชาชีววิทยา

20190312bio

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ทางสาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดส …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2047

มี.ค. 20

อบรมการใช้เครื่อง real time PCR จากบริษัท กิฟไทย จำกัด

20190320bio_02

ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ทางบริษัท กิฟไทย จำกัด ได้เข้าม …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2044

ธ.ค. 28

งานกีฬาโคโลนีเกมส์ครั้งที่ 15 (colony game 15th)

20181224Bio

ประมวนภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ (งานโคโ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2022

ธ.ค. 20

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

20181219Bio

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีบายศ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2035

ธ.ค. 06

โครงการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา) ระยะที่ 2

20181206sci_32

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์ปร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1990

ต.ค. 10

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาชีววิทยา

20181007coopbio_24

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเท …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1977

ก.ย. 13

โครงการอบรมการใช้เครื่อง GC MS

20180910bio

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1953

มิ.ย. 25

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

20180621sarBio_57

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1938

พ.ค. 23

โครงการอบรมด้านการทดสอบและพัฒนาคุณภาพอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

20180523Taiwan_53

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผนงาน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1927

Older posts «