เมษายน 2019 archive

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านความปลอดภัยคุณภาพการผลิตอาหารเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านความปลอดภัยคุณภาพการผล …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2148

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์แล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2145

สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

สาขาวิชาชีววิทยา ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ผศ.ดร.สิริ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2176

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐชยา คำรังษี สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2051

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อฯ TCAS 2 โควตา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2194

โครงการอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์และวีธีการที่ดีในการผลิต Good Manufacturing Practices (GMP) และ การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) รุ่นที่2

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2218

โครงการอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์และวีธีการที่ดีในการผลิต Good Manufacturing Practices (GMP) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2239