พฤษภาคม 14, 2019 archive

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลชมเชย

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2071

โครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด “โครงการห้องปฏิบัต …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2066

สอบสัมภาษณ์ TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสัมภา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2096