ตุลาคม 2019 archive

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีกิจ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2436

สาขาวิชาชีววิทยาเข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิตวัคซีนและองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งแห่งประเทศไทย

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.อั …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2430

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในงาน The 3rd International Conference of Water Resources Development and Environmental Protection (ICWRDEP 2019)

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ได้ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2424

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น (The Best Oral Presentation)

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2403

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา ปฏิบัติการ เรื่องการทำไวน์ผลไม้

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2351