กุมภาพันธ์ 2020 archive

สาขาวิชาชีววิทยา ศึกษาดูงานบริษัท Knight Black Horse Winery และ บริษัท เบียร์ทิพย์บริวเวอรี่ (1991) จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยรองคณบ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2550

สาขาวิชาชีววิทยานำนักศึกษาออกเก็บตัวอย่างในบทปฏิบัติการเรื่อง การศึกษาจุลินทรีย์ในอากาศ ณ โรงงานไผ่ทองไอศครีม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจยา ฤทธิศร อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจุล …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2522

สาขาวิชาชีววิทยาเยี่ยมชม บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยอาจารย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2600

สาขาวิชาชีววิทยา ศึกษาดูงาน ณ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย” สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมศึกษาดูง …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2536

นักวิจัย สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดการ “ขยะอินทรีย์” ตลาดไท ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน

นักวิจัยและอาจารย์สาขาชีววิทยาดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์ ผ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2595

สาขาวิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฑีฆะ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2514