มีนาคม 3, 2020 archive

สาขาวิชาชีววิทยา เยี่ยมชมงานที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีววิทยา ได้พานักศึกษาชั้ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2612

สาขาวิชาชีววิทยาร่วมกันทำเจลล้างมือ

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2605