กันยายน 2020 archive

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการป …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2925

รับสมัครนักศึกษาใหม่​ สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา​ 2564

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2916

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Classroom for Future Education”

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 สาขาวิชาชีววิทยาร่วมกับบริ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2910

ประกวดแข่งขันคลิปสั้น แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาชีววิทยา จัดประกวดแข่งขันคลิปสั้น แนะนำหลักสูตร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2905

โครงการ “จุดประกายความคิดการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ จัดโครงการ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2901

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประภาพร พงษ์ไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2896

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ZEISS : Smart Microscopy for Routine and Research

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2887

ชิญศิษย์เก่าชีววิทยาทุกท่าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ”จุดประกายความคิดการเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีชีวภาพ”

เชิญศิษย์เก่าชีววิทยาทุกท่าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ” …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2884