กันยายน 15, 2020 archive

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Classroom for Future Education”

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 สาขาวิชาชีววิทยาร่วมกับบริ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2910

ประกวดแข่งขันคลิปสั้น แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาชีววิทยา จัดประกวดแข่งขันคลิปสั้น แนะนำหลักสูตร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2905

โครงการ “จุดประกายความคิดการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ จัดโครงการ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2901