ตุลาคม 2020 archive

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาร่วมทำหมั่นโถว รายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีของยีสต์

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิม …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2939

การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การตรวจมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเทคนิคอณูพันธุศาสตร์ “

สาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง &# …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2934

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายจตุภพ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2930

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ “การตรวจมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2920