รายการ Seven Innovation ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ดร.อนันต์ บุญปาน เกี่ยวกับผลงานวิจัย การผลิตสารเสริมรสชาติอาหารทำจากยีสต์ แทน “ผงชูรส”

รายการ Seven Innovation สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมงานวิจัย เกี่ยวกับผลงานวิจัย การผลิตสารเสริมรสชาติอาหารทำจากยีสต์ แทน “ผงชูรส” พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการทำ ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1090

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.