ประชุมปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2557 บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20141226sci_21ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25731

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1119

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.