โครงการ “คุณธรรมจริยธรรมนำชีวิตเพื่อเป็นบัณฑิตจิตอาสา”

20150328com_24ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “คุณธรรมจริยธรรมนำชีวิตเพื่อเป็นบัณฑิตจิตอาสา” โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก นพคุณ บำรุงพงษ์ ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ 7 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสังเขป  พระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริ และเล่าเรื่องตามเสด็จพระเทพฯ  วันเสาร์ที่ 28  มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26799

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1174

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.