สาขาวิชาชีววิทยานำนักศึกษา ศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายทะเลและการประยุกต์ใช้ในเศรษฐกิจ

20150329bio_16คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายทะเล ระบบนิเวศ และการประยุกต์ใช้ในทางเศรษฐกิจ เพื่อประกอบการฝึกทักษะรายวิชาสาหร่ายวิทยา (09042354) ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2558 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และหาดนางรำ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26995

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1178

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.