โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภค เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน

20150405bio_06อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภค เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2558 ณ หมู่ 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27094

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1180

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.