พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔

20150423sci_04 20150423songkran_03

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ ภายใต้ชื่องาน “สืบสานสรรพศาสตร์ศิลป์ เทิดองค์รัตนนารี ศรีสยาม เริงสราญเปิงสงกรานต์มอญ” โดยมีพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้อาวุโส นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดก่อเจดีย์พระทราย การจัดนิทรรศการบูรณาการทางวัฒนธรรม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและการประกวดนางสงกรานต์ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27446

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1190

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.