การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Engineering Applications in a Food System” โดย Prof.Subaramaniam Sathivel

20160330bioสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Engineering Applications in a Food System” โดยมี Prof.Subaramaniam Sathivel จาก School of nutrition and food sciences, Louisiana State University มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/35061

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1453

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.