นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานบำบัดน้ำเสีย ณ โรงผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง และโรงบำบัดน้ำเสียช่องนนทรี

20160405bioดร.จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา เดินทางไปศึกษาดูงานบำบัดน้ำเสีย ณ โรงผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง โรงบำบัดน้ำเสียช่องนนทรี ประกอบรายวิชาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียนอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/35933

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1461

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.