โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำส้มสายชูพร้อมดื่มจากผลไม้

20160501bio_30อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำส้มสายชูพร้อมดื่มจากผลไม้ ณ ชุมชนคลองห้า ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2559

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36610

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1480

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.