ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล จากการประกวดสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น พ.ศ.2560

20170403coopsci120170403coopsci2

ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมแข่งขันประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2560 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
ณ อาคาร ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับรางวัลต่างๆ คือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนานาชาติ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่สาขาวิชาชีววิทยา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1709

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.