พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560

รศ.ดร.ประสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’ 60 ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45290

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1815

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.