ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะการถ่ายทอดความเป็นครูวิทยาศาสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 3

3rd UCSET2019

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2132

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.