ขอแสดงความยินกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา  ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี

59439722_2323834781001171_3132047150477737984_o

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2139

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.