การสอบสมรรถนะด้าน พฤกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะด้านพฤกษศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77643

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2289

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.