ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางด้านจุลชีววิทยาและเคมี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2415

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.