สาขาวิชาชีววิทยา เยี่ยมชมงานที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีววิทยา ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมงานที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยเยี่ยมชมผลงานรวมงานวิจัยของไบโอเทค เยี่ยมชมศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ เยี่ยมชมทีมวิจัยจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุล และเยี่ยมชมทีมวิจัยนวัตกรรมด้านพันธุศาสตร์และสรีรวิทยาพืช ณ เรือนกระจก ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97788

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2612

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.