สาขาวิชาชีววิทยาของเรา เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ…. เรียนรู้จริง ลงมือปฏิบัติจริง ครอบคลุมความรู้ในศาสตร์ของชีววิทยากับอาจารย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2779

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.