โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 10”

สาขาวิชาชีววิทยาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 10 ” ณ ห้องบรรยาย ST 1501 และห้องปฏิบัติการสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 11 และ 18 สิงหาคม 2563

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2846

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.