ชิญศิษย์เก่าชีววิทยาทุกท่าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ”จุดประกายความคิดการเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีชีวภาพ”

เชิญศิษย์เก่าชีววิทยาทุกท่าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ”จุดประกายความคิดการเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีชีวภาพ”
โดย รับฟังการบรรยายจาก ผู้มีประสบการณ์โดยตรง
หัวข้อที่1 “how to be a successful start-up”
โดยคุณนรภัทร เผ่านิ่มมงคล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และ คุณกันตชนม์ ศิวะพิมล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด) บริษัทอีเด็น อะกริเท็ค จำกัด
หัวข้อที่2 “ถอดรหัสความสำเร็จบนเส้นทางธุรกิจฟาร์มเห็ดถั่งเช่าสีทองจากการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ”
โดย คุณสามารถ ต่ายขาว เจ้าของกิจการ Smartcordyfarm

โครงการจัดขึ้นในวัน อาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 ห้องวิทยบงกช
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo73RSpZ3BJCY5yfDMNnZVwVp1DN5gWE6HvdJ4lCPrnWZWDw/viewform

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2884

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.