คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประภาพร พงษ์ไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2896

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.