โครงการ “จุดประกายความคิดการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ จัดโครงการ “จุดประกายความคิดการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ” ให้แก่นักศึกษาชีววิทยา และศิษย์เก่าของสาขาชีววิทยา โดยได้รับเกียรติจากคุณนรภัทร เผ่านิ่มมงคล​ และคุณกันตชนม์ ศิวะพิม,​ จากบริษัท Eden AgriTech และคุณสามารถ ต่ายขาว จากบริษัท Smart Cordy farm มาเป็นวิทยากร​ ในการนี้​ ผศ.ดร.นิพัทธ์​ จง​สวัสดิ์​ คณบดีคณะวิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ให้เกียรติ​เป็นประธานเปิดพร้อมให้โอวาท​แก่ผู้เข้าร่วม​โครงการฯเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100360

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2901

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.