กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 กิจกรรมย่อย เรื่อง “กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา” ให้แก่นักศึกษาชีววิทยา (รุ่นน้อง) เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด ไปปรับใช้ในชีวิตให้ได้ประโยขน์สูงสุด โดยมีศิษย์เก่าสาขาวิชาชีววิทยา คุณพีรณัฐ ตั้งธรรม คุณคณิน อิ่มทองคำ คุณพรหมเมธ พินิจการ และคุณธนาภรณ์ แผ้วสถาน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้อง ST 1 906 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101195

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2925

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.