ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายจตุภพ พรมขุนทด นายชญานนท์ ยศปัญญา และนางสาวสุราคณา เฉยชอบ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการการแข่งขันประเภท โครงงานนวัตกรรมทางชีวภาพ เรื่อง Prototype of bio-insecticides from plant extracts to control Spodoptera species โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังสี ในงาน Young Rising Stars of Science Award 2020 (YRSS) จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่  5 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารศรีศรัทธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101168

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2930

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.