นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาร่วมทำหมั่นโถว รายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีของยีสต์

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฑีฆะ ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา ได้พาน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทำหมั่นโถว ซึ่งเป็นการนำยีสต์มาใช้ประโยชน์ในการทำอาหาร รายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีของยีสต์ เมื่อที่ศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 ห้อง ST-1 503 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2939

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.