ศึกษาดูงานการบริหารจัดการคณะและมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามกับสถาบันคลังสมองของชาติ ณ Hanoi University

sci_10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานการบริหารจัดการคณะและมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามกับสถาบันคลังสมองของชาติ ณ Hanoi University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนาม และ FPT University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยและมีการเรียนการสอนเน้นความเป็นนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/19805

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=704

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.