คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต (Premium)

sci_25ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต (Premium) ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวามคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17731

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=779

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.