ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๒

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก โครงการแสดงนิทรรศการและการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๒ จัดโดยสำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี พร้อมทั้งพิธีมอบโล่รางวัลสถานประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่ให้การสนับสนุนด้านสหกิจศึกษาเป็นอย่างดี แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 25556 โดยในวันงาน ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัล ดังนี้

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ
1. นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อโครงงาน :  Comparisons of various ectraction techniques for the determination of chemical constituents Lycium barbarum fruit (Goji)

sci_76

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นักศึกษาภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ชื่อโครงงาน :  การวิเคราะห์หาปริมาณแก๊สผสมไฮโดเจนไนโตเจน โดยระบบการชักตัวอย่างแบบสุญญากาศสำหรับเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี

sci_65

2. นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลชมเชย
ชื่อโครงงาน :  กระบวนการทดสอบหัววัดความชื้นดินสำหรับการพัฒนาระบบควบคุมความชื้นในดินทางการเกษตร

sci_68

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาประเภทสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ
1. นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ชื่อโครงงาน :  ระบบประเมินผลงานประจำปีออนไลน์

sci_72

2. นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชย
ชื่อโครงงาน :  เกชวอทเกมเพื่อการพัฒนาสมองในด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8

sci_75

รางวัลผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดีเด่น ได้แก่
คุณพัทธพล ชัยกุล ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท แอร์ ลิคควิด (ประเทศไทย)

sci_61

รางวัลประเภทสถานประกอบการขนาดกลางและย่อมดีเด่น ได้แก่
สถานประกอบการ : บริษัท เคพี ซอฟท์

sci_59ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17566

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=785

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.