คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด 3R Ambassador 2013

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ นายพีรณัฐ ตั้งธรรม และ นายภณภพ ไชยดี นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Mr. Chaydu Te  และ Mr. Bora Naing นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด 3R Ambassador 2013 ภายใต้กิจกรรม AEC Recycle Camp จาก 15 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ซึ่งจัดโดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์)

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=787

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.