โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_03ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม  2556 โดยได้รับเกียรติจากคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม sc1306
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16843

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=837

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.