โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตกระดาษเชิงหัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

bio_42สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตกระดาษเชิงหัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมีผศ.สุจยา ฤทธิศร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาถ่ายทอดให้แก่ประชาชน หมู่ 2 ต.คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรมโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16754

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=843

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.