การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)

sci_24ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดประชุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ผศ.สมควร สนองอุทัย เป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16506

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=862

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.