ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพจน์ กรดเต็ม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

supod

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพจน์ กรดเต็ม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=990

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.