ตารางการจองใช้งานครุภัณฑ์ สาขาวิชาชีววิทยา

ตารางการจองใช้เครื่องมือครุภัณฑ์ สาขาวิชาชีววิทยา

ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) จำนวน 7 เครื่อง

1.Memmert

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FFHiveY5sv_hyOWdyUX0-6T26juE7r69Hj-nUKNn02s/edit#gid=0

2. N-BIOTEK รุ่น NB-205QF

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-2s2OyNMwis_hvkAbs3A5p4cKVTLHxgyOwRwhxQ9FBw/edit#gid=0

3. N-BIOTEK รุ่น NB-205VL

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mgkZ76TTrNgLtJL6Wu0ixfLgD7qLm0C0lE7RWOAhaGw/edit#gid=0

4. N-BIOTEK รุ่น NB-205VQ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17SpHIGIytaptwjJV-xw5AXyiLB4LmbAqVwQO7jv2fRU/edit#gid=0

5. INNOVA รุ่น INNOVA-4230

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L97pcu-W-lROAGlH-H4V9d8cNM6DxLhcNx1Y61ODzTc/edit#gid=0

6. WISCUBE รุ่น WIS-10R

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WLXLmIIGbSX3Xk6FSYfoVuU2WqTQI5YIs_QzOno3-nk/edit#gid=0

7. WISCUBE รุ่น WIS-30R

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nTo7C7gZUEU3sUu1YeyB_5Mc-y2Vs-qIE985NjnIGxM/edit#gid=0

หม้อนึ่งความดันไอ (Autoclave) จำนวน 5 เครื่อง

1. Hirayama รุ่น HVA-85

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xn5b1Fy1PXhmVlxh8rCRmrw2HFOybsnxsxPYa6kJWFc/edit#gid=0

2. N-BIOTEK รุ่น NB-1080

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YEPNieZ0ax5l_j8hdEBT1A_CYFDl2d5iNYyApbIoxqk/edit#gid=0

3. N-BIOTEK รุ่น NB-1100

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tp2Dt4VWe00wHbxbE1EQyKOZjUkh_PaOejqFUJOdl0g/edit#gid=0

4. Syntech รุ่น VX-95

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YoKWoIRSRKE46G16d6onKobpLE7dOObbErCguybzPIk/edit#gid=0

5. Sunyo รุ่น MLS-3780

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rkUiZg0ncffDBaFVxOZVlCoV6SxLmFtXhqo-ZIiJAtk/edit#gid=0

ตู้อบลมร้อน Hot air oven จำนวน 4 เครื่อง

1. Thermatec 2000

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BBksngwA1KQgSWcoxDe97Um8Pi4-hdN-N0KD03D6lCg/edit?usp=sharing

2. Sibata

https://docs.google.com/spreadsheets/d/192twUPGiA7shZzs7lVy_1jm2ySnoCZiWgveqtXFl2xg/edit?usp=sharing

3. Binder

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iBeX9dKiTzGDD1dm7AGoATwdLrnnkvgB3A_BUYo4Vwg/edit?usp=sharing

4. Wiseven

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b1995o7HYbuDktMMxYRnjp9w2nGogndv1VJZAG1IcBw/edit?usp=sharing

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=2336