Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐชยา คำรังษี ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2346

แนะนำอาจารย์ใหม่ ดร.กิตติคุณ ตอพล

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2315

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2277

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะการถ่ายทอดความเป็นครูวิทยาศาสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 3

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2132

ขอแสดงความยินกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2139

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐชยา คำรังษี สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2051

ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนในผักออร์แกนิก

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ผศ. …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2013

สกัด…มะแขว่น กำจัดหนอนกระทู้หอม

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 รัฐบาล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2008

งานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ”

สาขาวิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับราง …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2030

แนะนำอาจารย์ใหม่

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2002