Category Archive: กองทุนเพื่อการศึกษา

เม.ย.
03

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

banner-kys-01

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
24

ประกาศฝ่ายพัฒนานักศึกษา เรื่อง การพิจารณาทุนบริษัท ไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2557

20140724Scholarships

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
06

รับสมัครนักศึกษาเรียนดี หรือยากจน เพื่อรับทุนการศึกษา

banner_sci06_06_56_1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัคร นักศึกษาเรียนดี หรือยากจน เพื่อรับทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท ที่สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาทั้ง 4 สาขาวิชา กำหนดรับสมัคร  ภายในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2555 สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สัมภาษณ์ทุน ในวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย. 56  เวลา 11.30 น. ณ ห้อง SC1802 (สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมดสาขาละ 3 ทุนการศึกษา ส่วนสาขาคณิตศาสตร์  กับสถิติประยุกต์  มีสาขาละ 2 ทุนการศึกษา) ***สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาฯ*** Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
07

พิธีมอบทุนการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

NSC

อ.ทรงพล กลับวงษ์ และ อ.ปองพล นิลพฤกษ์ ได้พานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธร.ธัญบุรี เข้ารับทุนวิจัยสำหรับโครงการที่ได้รับพิจารณารอบที่ 1 ในการประกวดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (The Fifteenth National Software Contest) หรือ NSC 2013 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 Share

Print Friendly, PDF & Email