Category Archive: กิจกรรมนักศึกษา

ก.ค.
24

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดส่งเอกสารผ่อนผันทหาร-2562-_Page_1

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
23

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019

20180723STEM

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019 ระยะที่ 2 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82172   Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
13

พิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดหว่านบุญ

20180712_28

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81196 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

กิจกรรม “ผูกสัมพันธ์สายใยเคมี” ปีการศึกษา 2562

20180708Chem_18

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม “ผูกสัมพันธ์สายใยเคมี” ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องกระจก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมในงานมีการเสวนาเกี่ยวกับวิชาชีพเคมี ชีวิตประสบการณ์การเรียนการทำงาน การสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า 5 ท่าน คือ คุณศุภวัฒน์ วาจาเกียรติ คุณทัศนพร อริยสุนทร คุณกรวิท ปัตตาจิตต์ คุณกฤษฏิญา พรหมจันทร์ และ คุณธิดารัตน์ เหล่าชัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานในพิธีเปิด ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

โครงการอบรมความปลอดภัยและหลักการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 8

20180708Bio_16

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดโครงการอบรมความปลอดภัยและหลักการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 8 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ โดยในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ เป็นการสอนปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่มีความจำเป็นในภาคสาขาวิชาชีววิทยา รวมทั้งสิ้น 8 ฐาน 8 เครื่องมือ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82194 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
28

พิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2562

20190627sci

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79927 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
27

การประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

20190626sci

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณห้องฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79882 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
26

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

ไหว้ครู2019

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
24

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

20180623comsci

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงคฺเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ด้านความรู้พื้นฐานการคำนวณ โดยใช้การเรียนรู้่ผ่านบอร์ดสมองกลฝังตัว และการปรับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82257 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
24

กิจกรรมประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Atomic boy & girl 2019

20190622atom_04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Atomic boy & girl 2019 เพื่อหาตัวแทนดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชาสัมพันธ์คณะฯ และเป็นตัวแทนในการประกวดดาว-เดือน ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน และ ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79272 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «