Category Archive: กิจกรรมนักศึกษา

มี.ค.
12

โครงการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๒”

20190312sci_50

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๒” ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา  ภายในงานมี การประกวดตำส้มตำลีลา การประกวดภาพถ่าย “ว้าว…คณะวิทย์” และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “มนต์รักสองฝั่งคลอง” ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75454 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
15

กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 2562

20190214smo

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานในการเปิดหีบเลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75166 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
31

ชมรม Green University ร่วมปรับภูมิทัศน์ ปูหญ้าบริเวณสระน้ำ ข้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ

20190131Green University_15

ชมรม Green University ร่วมกับนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74550 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
30

สาขาสถิติประยุกต์ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

20190130stat_05

สาขาสถิติประยุกต์เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 30 มกราคม 2562 ขอบคุณภาพจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74588 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

กิจกรรม SMO VIDYA MEET & Share

20190117SMO

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรม SMO VIDYA MEET & Share เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 12.15 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74782 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

สาขาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรม “วันครู 2562″

20190117stat_05

ภาพกิจกรรม “วันครู 2562″ ณ สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74621 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
27

งานกีฬาโคโลนีเกมส์ครั้งที่ 15

20181224Bio_26

ประมวนภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ (งานโคโลนีเกมส์) ครั้งที่ 15 จัดขึ้น ณ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ของเรา ได้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ขอขอบคุณรูปจากเพจ Colony Games 15th Ku kps ผลการแข่งขันกีฬา ของวันนี้ (colony game 15th) สาขาชีววิทยา biology rmutt 1.เหรียญทอง แบตมินตั้น (คู่ผสม) 2.เหรียญเงิน ฟุตซอล 3.เหรียญเงิน บาสเกตบอล (หญิง) 4.เหรียญเงิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
27

เปิดรับสมัครทีมสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Vote-SAMOSCI

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
20

กิจกรรม Meeting Statistics

20181220stat_39

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Meeting Statistics 2018 เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นการปลูกฝังการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย ให้สืบต่อไป จัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ดร.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73269 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
19

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

20181219Bio

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73336 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «